County Council / Cyngor Sir - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 30 39%
Independent / Annibynnol 16 22%
Independent 13 20%
Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2 6%
Welsh Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2 4%
Welsh Liberal Democrats 2 3%
Welsh Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol Cymru 1 < 1%
Annibynnol / Independent 1 < 1%
0 3%
Green Party 0 < 1%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 < 1%
Green Party / Plaid Werdd 0 < 1%
Reform UK 0 < 1%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 0 < 1%
Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 36%