Parliamentary / Seneddol - Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019

Election summary for Constituencies
Constituencies Ymgeiswyr etholiadol Plaid neu bleidiau a etholwyd
Alyn and Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy Mark Richard Tami Welsh Labour / Llafur Cymru
Delyn / Delyn Robert Joseph Roberts Welsh Conservatives / Cdidwadol Cymru