Parliamentary / Seneddol - Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Welsh Conservatives / Cdidwadol Cymru 1 43%
Welsh Labour / Llafur Cymru 1 42%
Welsh Liberal Democrats - To stop Brexit / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - i Stopio Brexit 0 6%
The Brexit Party 0 6%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 4%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a