Parliamentary / Seneddol - Thursday, 8th June, 2017 - Dydd Iau, 8fed Mehefin, 2017

Election summary for Constituencies
Constituencies Ymgeiswyr etholiadol Plaid neu bleidiau a etholwyd
Alyn and Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy Mark Richard Tami Welsh Labour / Llafur Cymru
Delyn / Delyn David George Hanson Welsh Labour / Llafur Cymru