Town and Community Council / Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
147 10%
Independent / Annibynnol 113 43%
Llafur Cymru 99 39%
Ceidwadwyr Cymreig 7 3%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 4 4%
Plaid Cymru - The Party of Wales 3 1%
Llafur a'r Blaid Gydweithredol 1 < 1%
Democratiaid Rhyddfrydol 1 0%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a