County Council / Cyngor Sir - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Welsh Labour / Llafur Cymru 34 37%
Independent / Annibynnol 23 40%
Welsh Conservatives / Cdidwadol Cymru 6 12%
Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 5 8%
2 2%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 < 1%
Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol 0 < 1%
Green Party / Plaid Werdd 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: 39%