Town and Community Council / Cyngor Tref a Chymuned - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
190 22%
Labour / Llafur 93 36%
Independent / Annibynnol 69 33%
Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 8 5%
Conservative / Geidwadol 6 3%
Plaid Cymru - The Party of Wales 5 2%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a