Buckley Town Council By-Election - Bistre East / Isetholiad Cyngor Tref Bwcle - Gorllewin Bistre - Dydd Iau, 12fed Chwefror, 2015

Nid oes canlyniadau i'w harddangos