County Council / Cyngor Sir - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Labour / Llafur 30 42%
Independent / Annibynnol 18 33%
Conservative / Geidwadol 8 9%
Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 7 8%
5 6%
Plaid Cymru - The Party of Wales 1 2%
Labour and Labour & Co-operative Party 1 < 1%
Green Party / Plaid Werdd 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a