Saltney Town Council By-Election - Stonebridge / Isetholiad Cyngor Tref Saltney - Stonebridge - Dydd Iau, 7fed Tachwedd, 2013

Nid oes canlyniadau i'w harddangos