National Assembly National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 6ed Mai, 1999

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Labour / Llafur 2 48%
Conservative / Geidwadol 0 20%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 17%
Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 0 12%
Independent / Annibynnol 0 3%
Communist Party / Plaid Gomiwnyddol 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a