National Assembly National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5ed Mai, 2011

Election summary for Constituencies
Constituencies Ymgeiswyr etholiadol Plaid neu bleidiau a etholwyd
Alyn and Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy Carl Sargeant Labour / Llafur
Delyn / Delyn Sandra Elaine Mewies Labour / Llafur