National Assembly National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2007

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Labour / Llafur 2 37%
Conservative / Geidwadol 0 28%
Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 0 11%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 11%
Independent / Annibynnol 0 8%
UK Independence Party / Plaid Annibyniaeth y DU 0 6%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a