National Assembly National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 1af Mai, 2003

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Labour / Llafur 2 42%
Conservative / Geidwadol 0 26%
Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 0 17%
Plaid Cymru - The Party of Wales 0 12%
UK Independence Party / Plaid Annibyniaeth y DU 0 3%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a