Parliamentary / Seneddol - Dydd Iau, 6ed Mai, 2010

Election summary for Constituencies
Constituencies Ymgeiswyr etholiadol Plaid neu bleidiau a etholwyd
Alyn and Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy Mark Richard Tami
Delyn / Delyn David George Hanson Labour / Llafur