Cyngor Sir - Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2004

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Labour / Llafur 38 45%
Independent / Annibynnol 18 30%
Democratiaid Rhyddfrydol 9 16%
Geidwadol 4 7%
Plaid Cymru - The Party of Wales 1 2%
Green Party / Plaid Werdd 0 < 1%
Plaid Cenedlaethol Prydeinig 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a