Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008

Canlyniadau'r etholiad fesul plaid
Enw'r Blaid Seats won % y pleidleisiau
Labour / Llafur 22 30%
Independent / Annibynnol 18 29%
Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 11 15%
Conservative / Geidwadol 9 12%
8 12%
Plaid Cymru - The Party of Wales 1 < 1%
British National Party / Plaid Cenedlaethol Prydeinig 0 < 1%
Y nifer a bleidleisiodd: n/a