Canlyniadau etholiadau ar gyfer wards

County Council / Cyngor Sir - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017