Canlyniadau etholiadau ar gyfer wards

County Council / Cyngor Sir - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Wards
1. 2. 3. 4. 5. Pob un