Canlyniadau etholiadau ar gyfer wards

County Council / Cyngor Sir - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012