Canlyniadau etholiadau ar gyfer wards

County Council / Cyngor Sir - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Wards
1. 2. 3. 4. 5. Pob un