Canlyniadau etholiadau ar gyfer constituencies

National Assembly National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 6ed Mai, 1999