Canlyniadau etholiadau ar gyfer constituencies

National Assembly National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5ed Mai, 2011