Canlyniadau etholiadau ar gyfer constituencies

National Assembly National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 1af Mai, 2003