Canlyniadau etholiadau ar gyfer wards

Cyngor Sir - Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2004

Wards
1. 2. 3. 4. 5. Pob un