Canlyniadau etholiadau ar gyfer wards

Cyngor Sir - Dydd Iau, 10fed Mehefin, 2004