Canlyniadau etholiadau ar gyfer wards

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008