Canlyniadau etholiadau ar gyfer wards

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008

Wards
1. 2. 3. 4. 5. Pob un