Canlyniadau etholiadau ar gyfer Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008

Saltney Stonebridge / Saltney Stonebridge - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Veronica Gay Independent / Annibynnol 481 61% Wedi'i ethol
Terry Walker Labour / Llafur 304 39% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 785
Etholaeth 2540
Nifer o papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Veronica Gay 61% Wedi'i ethol
Terry Walker 39% Heb ei ethol
Rejected ballot papers
DisgrifiadNifer
Unmarked or void for uncertainty8
Writing or mark by which voter could be identified1
Total rejected9