Canlyniadau etholiadau ar gyfer De yr Wyddgrug

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008

De yr Wyddgrug - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Robin John Tracy Guest Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 496 47% Wedi'i ethol
Adrian Robert Johnson Conservative / Geidwadol 306 29% Heb ei ethol
Geoff Collett Labour / Llafur 243 23% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1045
Etholaeth 2121
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Robin John Tracy Guest 47% Wedi'i ethol
Adrian Robert Johnson 29% Heb ei ethol
Geoff Collett 23% Heb ei ethol