Canlyniadau etholiadau ar gyfer Yr Hob

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008

Ni roddwyd manylion am ymgeiswyr etholiad ar gyfer yr ardal hon.