Canlyniadau etholiadau ar gyfer Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008

Buckley Bistre West / Bwcle Gorllewin Bistre - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Neville Phillips Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 896 43% Wedi'i ethol
Ron Hampson Labour / Llafur 825 39% Wedi'i ethol
John James Michael Woolley Independent / Annibynnol 380 18% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2101
Etholaeth 3279
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Neville Phillips 43% Wedi'i ethol
Ron Hampson 39% Wedi'i ethol
John James Michael Woolley 18% Heb ei ethol