Canlyniadau etholiadau ar gyfer North Wales / Gogledd Cymru

Police and Crime Commissioner Election / Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 06/05/2021 - Dydd Iau, 6ed Mai, 2021

North Wales / Gogledd Cymru - canlyniadau
Election Candidate Plaid 1st Pref % 2nd Pref % Cyfanswm
Patricia Astbury Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 75472 32% 14677 34% 90149 Heb ei ethol
Andrew Christopher Dunbobbin Labour and Co-operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol 69459 29% 28575 66% 98034 Wedi'i ethol
Eleanor Ann Griffith Plaid Cymru - The Party of Wales 67673 28% Heb ei ethol
Mark John Young Independent / Annibynnol 15906 7% Heb ei ethol
Lisa Ashley Wilkins Welsh Liberal Democrats - Put Recovery First / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw`r flaenor 10149 4% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 238659
Number of ballot papers rejected at the 1st count 7828
Number of ballot papers rejected at the 2nd count 15695
Rejected ballot papers
Disgrifiad1st Count2nd Count
Unmarked or void for uncertainty523215681
Voting for more candidates than the voter was entitled to259114
Writing or mark by which voter could be identified50
Total rejected782815695