Canlyniadau etholiadau ar gyfer Saltney - Stonebridge / Saltney - Stonebridge

Saltney Town Council (Stonebridge Ward) / Cyngor Tref Saltney (Ward Stonebridge) - Dydd Iau, 6ed Rhagfyr, 2018

Saltney - Stonebridge / Saltney - Stonebridge - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Barry Pickard Independent / Annibynnol 140 38% Wedi'i ethol
Aled Wyn Roberts Independent / Annibynnol 128 35% Heb ei ethol
Hayley Freya Streeter Welsh Labour / Llafur Cymru 103 28% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 371
Etholaeth 2710
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barry Pickard 38% Wedi'i ethol
Aled Wyn Roberts 35% Heb ei ethol
Hayley Freya Streeter 28% Heb ei ethol
Rejected ballot papers
DisgrifiadNifer
Unmarked or void for uncertainty1
Voting for more candidates than the voter was entitled to1
Total rejected2