Canlyniadau etholiadau ar gyfer Hope / Yr Hob

County Council By-Election - Hope / Isetholiad Cyngor Sir - Yr Hob - Dydd Iau, 12fed Mehefin, 2008

Hope / Yr Hob - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Tim Newhouse Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 480 64% Wedi'i ethol
Cliff Shone Independent / Annibynnol 275 36% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 755
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Tim Newhouse 64% Wedi'i ethol
Cliff Shone 36% Heb ei ethol