Canlyniadau etholiadau ar gyfer Saltney - Mold Junction / Saltney - Cyffordd yr Wyddgrug

Saltney Town Council (Mold Junction Ward/Cyngor Tref Saltney (Ward Cyffordd Yr Wyddgrug) - Dydd Iau, 19eg Gorffennaf, 2018

Saltney - Mold Junction / Saltney - Cyffordd yr Wyddgrug - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Mark Andrew Parry Welsh Labour / Llafur Cymru 115 39% Wedi'i ethol
Terence Walker Welsh Labour / Llafur Cymru 89 30% Wedi'i ethol
Aled Wyn Roberts Independent / Annibynnol 48 16% Heb ei ethol
Eileen Marie Gregory Independent / Annibynnol 30 10% Heb ei ethol
Janice Rosaleen Lister Independent / Annibynnol 15 5% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 297
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mark Andrew Parry 39% Wedi'i ethol
Terence Walker 30% Wedi'i ethol
Aled Wyn Roberts 16% Heb ei ethol
Eileen Marie Gregory 10% Heb ei ethol
Janice Rosaleen Lister 5% Heb ei ethol
Rejected ballot papers
DisgrifiadNifer
Unmarked or void for uncertainty3
Total rejected3