Canlyniadau etholiadau ar gyfer Mostyn / Mostyn

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008
Comparison with previous election

  Ennill Patrick Heesom was wedi'i ethol with a majority of 51%. Cafodd cyfanswm o 644 o bleidleisiau eu bwrw.

Table of main parties and election candidates retaining deposit
Ymgeisydd etholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Patrick Heesom48776%Ailetholwyd21%
Michael Cresser Lewis-JonesLabour / Llafur15724%Heb ei etholn/a
Table of election candidates who changed parties since the last election
Ymgeisydd etholiadCurrent partyPrevious party
Patrick HeesomIndependent / Annibynnol