Canlyniadau etholiadau ar gyfer North Wales / Gogledd Cymru

Police and Crime Commissioner for North Wales Police Area (Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Gogledd Cymru) - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016
Comparison with previous election

 Plaid Cymru - The Party of Wales Ennill Owain Arfon Jones was wedi'i ethol .

Table of main parties and election candidates retaining deposit
Ymgeisydd etholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Owain Arfon JonesPlaid Cymru - The Party of WalesDim cystadleuaethNewly electedn/a
Other election candidates-see below00%-0%
Tabl o ymgeiswyr etholiadol eraill
Ymgeisydd etholiad Plaid Nifer %
Owain Arfon Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 0 0% Wedi'i ethol
Julian Bernard Sandham Independent / Annibynnol 0 0%
David James Taylor Labour / Llafur 0 0%
Simon Wall UK Independence Party / Plaid Annibyniaeth y DU 0 0%
Matt Wright Conservative / Geidwadol 0 0%