Canlyniadau etholiadau ar gyfer Saltney - Stonebridge / Saltney - Stonebridge

Saltney Town Council By-Election - Stonebridge / Isetholiad Cyngor Tref Saltney - Stonebridge - Dydd Iau, 7fed Tachwedd, 2013

Saltney - Stonebridge / Saltney - Stonebridge - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Jason Shallcross Independent / Annibynnol 309 59% Wedi'i ethol
Cherry Evans Independent / Annibynnol 215 41% Wedi'i ethol
Klaus Armstrong-Braun Independent / Annibynnol Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 524
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jason Shallcross 59% Wedi'i ethol
Cherry Evans 41% Wedi'i ethol
Klaus Armstrong-Braun Heb ei ethol
Rejected ballot papers
DisgrifiadNifer
Unmarked or void for uncertainty1
Total rejected1