Canlyniadau etholiadau ar gyfer Alyn and Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy

National Assembly National Assembly for Wales / Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2007

Alyn and Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Carl Sargeant Labour / Llafur 8196 39% Wedi'i ethol
Will Gallagher Conservative / Geidwadol 4834 23% Heb ei ethol
Dennis Hutchinson Independent / Annibynnol 3241 15% Heb ei ethol
Paul John Brighton Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 2091 10% Heb ei ethol
Dafydd Meirion Passe Plaid Cymru - The Party of Wales 1398 7% Heb ei ethol
William Crawford UK Independence Party / Plaid Annibyniaeth y DU 1335 6% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 21095
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Carl Sargeant 39% Wedi'i ethol
Will Gallagher 23% Heb ei ethol
Dennis Hutchinson 15% Heb ei ethol
Paul John Brighton 10% Heb ei ethol
Dafydd Meirion Passe 7% Heb ei ethol
William Crawford 6% Heb ei ethol