Canlyniadau etholiadau ar gyfer Northop Hall / Northop Hall

Northop Hall Community Council By-Election - Northop Hall / Isetholiad Cyngor Cymuned Northop Hall - Northop Hall - Dydd Iau, 8fed Awst, 2013

Northop Hall / Northop Hall - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Alan Sprowell Independent / Annibynnol 191 39% Wedi'i ethol
Sydney Graham Cook Independent / Annibynnol 182 37% Wedi'i ethol
Jeanette Margaret Piggott Independent / Annibynnol 123 25% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 496
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alan Sprowell 39% Wedi'i ethol
Sydney Graham Cook 37% Wedi'i ethol
Jeanette Margaret Piggott 25% Heb ei ethol