Canlyniadau etholiadau ar gyfer Northop - Sychdyn / Llaneurgain - Sychdyn

Northop Community Council By-Election - Sychdyn / Isetholiad Cyngor Cymuned Northop - Sychdyn - Dydd Iau, 8fed Awst, 2013

Northop - Sychdyn / Llaneurgain - Sychdyn - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Haydn Bateman Independent / Annibynnol 259 55% Wedi'i ethol
Graham Robert Hulbert Independent / Annibynnol 209 45% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 468
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Haydn Bateman 55% Wedi'i ethol
Graham Robert Hulbert 45% Heb ei ethol