Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanasa - Gronant / Llanasa - Gronant

Llanasa Community Council By-Election - Gronant / Isetholiad Cyngor Cymuned Llanasa - Gronant - Dydd Iau, 22ain Ebrill, 2010

Llanasa - Gronant / Llanasa - Gronant - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
John Williams Independent / Annibynnol 133 59% Wedi'i ethol
Robin Roberts Labour / Llafur 91 41% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 224
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Williams 59% Wedi'i ethol
Robin Roberts 41% Heb ei ethol