Canlyniadau etholiadau ar gyfer Northop / Llaneurgain

County Council By-Election - Northop / Isetholiad Cyngor Sir - Llaneurgain - Dydd Iau, 26ain Tachwedd, 2009

Northop / Llaneurgain - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Marion Bateman Independent / Annibynnol 343 28% Wedi'i ethol
Paul Ashley Conservative / Geidwadol 280 23% Heb ei ethol
Ken Molyneux Independent / Annibynnol 227 18% Heb ei ethol
Linda Pierce Labour / Llafur 197 16% Heb ei ethol
Robert Mackey Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol 187 15% Heb ei ethol
Crynodeb pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 1234
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Marion Bateman 28% Wedi'i ethol
Paul Ashley 23% Heb ei ethol
Ken Molyneux 18% Heb ei ethol
Linda Pierce 16% Heb ei ethol
Robert Mackey 15% Heb ei ethol