Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dwyrain Treffynnon

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008
Comparison with previous election

 Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Ennill Robin Baker was wedi'i ethol with a majority of 14%. Cafodd cyfanswm o 627 o bleidleisiau eu bwrw.

Table of main parties and election candidates retaining deposit
Ymgeisydd etholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Robin BakerLiberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol35757%Newly electedn/a
Joe JohnsonLabour / Llafur27043%Heb ei etholn/a