Canlyniadau etholiadau ar gyfer Caergwrle

Cyngor Sir - Dydd Iau, 1af Mai, 2008
Comparison with previous election

 Labour / Llafur Ennill Stella Jones was wedi'i ethol with a majority of 41%. Cafodd cyfanswm o 457 o bleidleisiau eu bwrw.

Table of main parties and election candidates retaining deposit
Ymgeisydd etholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Stella JonesLabour / Llafur32270%Ailetholwyd26%
Ian Robert SumpterIndependent / Annibynnol13530%Heb ei etholn/a
Table of election candidates who changed parties since the last election
Ymgeisydd etholiadCurrent partyPrevious party
Stella JonesLabour / LlafurLabour / Llafur