Mater - penderfyniadau

Action Tracking

04/03/2024 - Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Fel y gofynnwyd gan y Cynghorydd Bernie Attridge, cytunodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) i rannu crynodeb o’r drafodaeth â’r Cynghorydd Andrew Parkhurst ar fuddiannau swyddogion â gweddill y Pwyllgor.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a'i eilio gan y Cynghorydd Glyn Banks a Brian Harvey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.