Mater - penderfyniadau

063910 - Change of Use of land for the siting of holiday caravans at land adjoining Woodbank, Coast Road, gronant, Flintshire

23/12/2022 - 063910 - A - Full application for the Change of Use of land for the siting of holiday caravans at Woodbank Cottage, Mostyn Road, Gronant

Rhoi caniatâd cynllunio gyda'r amodau a nodir yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog, gydag amod ychwanegol (Rhif 16) i sicrhau y cyflwynir Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu.