Mater - penderfyniadau

Cofnodion

30/08/2022 - Cofnodion

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2022, fel y’i cynigwyd a’u heiliwyd gan Sally Ellis ac Allan Rainford.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir.