Mater - penderfyniadau

Capital Programme Monitoring 2021/22 (Month 9)

13/06/2022 - Capital Programme Monitoring 2021/22 (Month 9)

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i’r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 ers ei gosod ym mis Rhagfyr 2020 hyd at ddiwedd Mis 9 (Rhagfyr 2021), ynghyd â’r gwariant hyd yma a’r canlyniadau amcanol.

 

            Gwelodd y Rhaglen Gyfalaf gynnydd net o £6.626 miliwn yn ystod y cyfnod a oedd yn cynnwys:

 

·         Cynnydd net o £10.337 miliwn yng nghyllideb y rhaglen (Cronfa’r Cyngor £9.222 miliwn, y Cyfrif Refeniw Tai £1.115 miliwn);

·         Dygwyl ymlaen net i 2022/23, cymeradwywyd ym mis 6, o (£0.687miliwn) a Grant Cynnal a Chadw Ysgol ychwanegol (£2.638) (Cronfa’r cyngor i gyd)

·         Arbedion a nodwyd ym mis 9 (£0.386miliwn) (Cronfa’r Cyngor)

 

Y gwariant gwirioneddol oedd £52.871miliwn.

 

Roedd derbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd yn nhrydydd chwarter 2021/22 ynghyd ag arbedion a nodwyd yn gyfanswm o £0.757miliwn.   Roedd hynny’n rhoi gweddill rhagamcanol diwygiedig yn y Rhaglen Gyfalaf ym Mis 9 o £4.904m (o weddill sefyllfa gyllid 6 mis o £4.147m) ar gyfer Rhaglen Gyfalaf 2021/22 – 2023/24, cyn gwireddu derbynebau cyfalaf ychwanegol ac/neu ffynonellau cyllid eraill.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r adroddiad; a

 

(b)       Cymeradwyo'r addasiadau dwyn ymlaen.