Mater - penderfyniadau

Audit Wales review of Town Centre Regeneration

13/01/2022 - Audit Wales review of Town Centre Regeneration

Cyflwynodd Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi) yr adroddiad ac eglurodd fod Archwilio Cymru wedi cyhoeddi adolygiad o adfywio canol trefi fis Medi 2021. Mae’r adroddiad yn nodi argymhellion i bob lefel o lywodraeth ymateb iddynt ac, yn unol â phrotocol y Cyngor, mae’r ymatebion ffurfiol yn cael eu cyflwyno i’r system bwyllgora cyn eu cyflwyno i Archwilio Cymru.

 

            Mae’r adroddiad yn nodi chwe argymhelliad, ac mae gofyn i’r llywodraeth leol ymateb i dri ohonynt. Mae'r ymateb i bob argymhelliad wedi’i nodi yn yr adroddiad.

 

            Cafodd yr adroddiad ei gyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a’r Economi ar 9 Tachwedd 2021, gyda’r Cabinet yn ei ystyried ar 16 Tachwedd a’r Pwyllgor Archwilio yn ei ystyried ar 17 Tachwedd.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi argymhellion Archwilio Cymru a chymeradwyo’r ymateb arfaethedig.