Mater - penderfyniadau

Governance and Audit Committee Action Tracking

30/08/2022 - Governance and Audit Committee Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a'i eilio gan y Cynghorwyr Glyn Banks ac Andrew Parkhurst.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.