Mater - penderfyniadau

Governance and Audit Committee Action Tracking

21/06/2022 - Governance and Audit Committee Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Risg ddiweddariad ar gamau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cynigiwyd yr argymhelliad gan y Cynghorydd Janet Axowrthy a'i eilio gan y Cynghorydd Geoff Collett.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.