Mater - penderfyniadau

Action Tracking

09/01/2023 - Action Tracking

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ddiweddariad ar y camau gweithredu oedd yn codi o’r cyfarfodydd blaenorol a chytunodd i ail-ddosbarthu copi mwy o’r gylchred cynllunio busnes ac ariannol i’r Cynghorydd Bill Crease.  Bydd y camau gweithredu a gododd o’r cyfarfod ym Medi yn cael eu tynnu o’r rhestr gan eu bod wedi cael eu cwblhau.

 

Ar y sail honno, cynigiodd y Cynghorydd Bernie Attridge yr argymhellion, ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Bill Crease.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd sydd wedi’i wneud.